top of page

Sprzątanie lokalu po zbieraczu

Firma Fresh-Maker realizuje również sprzątanie zaniedbanych mieszkań, w których lokatorzy przez całe lata zbierały swoje "skarby" (różne przedmioty codziennego użytku), a ich nadmiar powoduje to, że zaczyna brakować miejsca do normalnego poruszania się po takim mieszkaniu i codziennego funkcjonowania. Niestety, wielu ludzi wpada przez lata w tzw. pułapkę i instynkt zbieracza. Takie działanie, niesie z sobą zagrożenie rozmnażania się różnego robactwa i insektów.

 

Dość często, rodzina izoluje się od takich ludzi!... Niestety i to jest prawda!...

Każde takie zlecenie różni się od siebie, sposobem zabrudzenia i magazynowania przez lata wszystkiego co wpadnie pod rękę.

Uzbierane rzeczy po wielu latach przybierają postać śmieci i odpadów, nie rzadko można tam znaleźć urynę w butelkach i kał w torbach foliowych.

To powoduje, że w powietrzu takiego lokalu zaczyna unosić się nieprzyjemny zapach i odór, co zaczyna przeszkadzać innym lokatorom po sąsiedzku.

Zakres naszego działania:

- ustalenie zakresu prac,

- wykonanie kosztorysu,

- ustalenie terminu realizacji zlecenia,

- zabezpieczenie logistyczne,

- podstawienie kontenera(ów),

- opróżnianie z gabarytów, odpadów i śmieci,

- załadunek na kontener,

- utylizacja,

- czynności sprzątające i czyszczące mieszkania,

- dezynfekcja, dezynsekcja i ozonowanie,

- zamknięcie zlecenia

- wystawienie dokumentacji technicznej i faktury,

sprzątanie mieszkania po zbieraczu

Współpraca:

Nasza firma przy takich zleceniach współpracuje ze Spółdzielniami i Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz z indywidualnymi klientami. 

Działamy również w tzw. trybie administracyjnym (nakazowym) itp.

Takie działanie przeważnie następuje po interwencji lokatorów (sąsiadów), którzy reagują na taki stan rzeczy i nieprzyjemny zapach, który unosi się na klatkach schodowych w danej nieruchomości.

Nie zawsze jednak, taka sytuacja jest prosta!

Niektórzy lokatorzy nie chcą współpracować ze społecznością, i nie pozwalają wejść do swojego mieszkania.

Wtedy powiadamia się policję, Sanepid a decyzję podejmuje Sąd w postępowaniu administracyjnym.

Po otrzymaniu wyroku z klauzulą wykonalności, administrator budynku może przystąpić do działania - uprzątnięcia takiego lokalu i przeprowadzenia ogólnej dezynfekcji.

Spółdzielnia lub Wspólnota Mieszkaniowa, z reguły wybiera firmę zewnętrzną, która wykona takie zlecenie.

bottom of page