top of page

Sprzątanie lokali po zalaniach

Firma usługowa FRESHMAKER to, firma wielobranżowa w branży ogólnej dezynfekcji, dezynsekcji, ozonowania i fumigacji. Firma specjalizuje się w profesjonalnym I specjalistycznym usuwaniu szkód po zalaniach wodą i fekaliami w pomieszczeniach mieszkalnych i usługowych.

Firma współpracuje ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, indywidualnym klientem, sanepidem i ubezpieczycielem OC.
Firma realizuje usługi na terenie UE - Polski i Niemiec.

Za całokształt swoich działań firma została wyróżniona Certyfikatem i Krajowym Znakiem Jakości przyznanym w 2017 roku. Ponadto osiągnęła Certyfikowany Poziom Wyższy z dziedziny dezynsekcji w 2018 roku.
 

562590610_1_644x461_sprzatanie-dezynfekc

1. ANALIZA SZKÓD

A. Przed przystąpieniem do czynności sprzątania i czyszczenia pomieszczeń należy bezwzględnie wykonać:
- analizę szkody w wyniku zalania,

Analizę powinien wykonać rzeczoznawca skierowany przez ubezpieczyciela OC

2. OPRÓŻNIANIE

B. Usunięcie uszkodzonych po zalaniu mebli, rzeczy i przedmiotów:
- opróżnienie i załadunek,

Załadunek na kontener w celu utylizacji.

3. CZYSZCZENIE

C. Oczyszczenie powierzchni podłóg i ścian:
- sprzątanie i czyszczenie,
Czynności sprzątające i czyszczące polegające na usunięciu brudu ze ścian i sufitu oraz prace demontażowe.

4. FUMIGACJA

D. Neutralizacja nieprzyjemnego zapachu powstałego w skutek zalania różnych rzeczy i przedmiotów:
- fumigacja,
Zabieg fumigacji polega na zamgławianiu ULV zasadą chemiczną w celu usunięcia zapachu stęchlizny.

5. OZONOWANIE

E. Neutralizacja nieprzyjemnego zapachu powstałego w skutek zalania różnych rzeczy i przedmiotów:
- ozonowanie,
Zabieg ozonowania O3, to tzw. utlenianie, które w 100% likwiduje zapach powstały w wyniku zalania wodą lub fekaliami.

6. UTYLIZACJA

F. Utylizacja zniszczonego i uszkodzonego wyposażenia mieszkania:
- utylizacja,
Segregacja odpadów i wywóz na miejsce utylizacji odpadów komunalnych.

7. OSUSZANIE

G. Osuszanie powierzchni ścian i podłoża:
- osuszanie elektryczne,
Zabieg osuszania polega na podsuszaniu za pomocą dmuchawy przemysłowe elektrycznej o dużej mocy.

 

8. DOKUMENTACJA

H. Dokumentacja:
- faktura, protokół dezynfekcji, protokół strat, spis inwentarza, protokół strat wykonany przez rzeczoznawcę do polisy OC, protokół znalezionych kosztowności itp.

bottom of page