top of page

Sprzątanie lokali po zalaniach

Firma usługowa Fresh-Maker to, firma wielobranżowa w branży ogólnej dezynfekcji, dezynsekcji, ozonowania i fumigacji. Firma specjalizuje się w profesjonalnym I specjalistycznym usuwaniu szkód po zalaniach wodą i fekaliami w pomieszczeniach mieszkalnych i usługowych.
 

Zakres prac:
- kompleksowe sprzątanie i czyszczenie zalanych pomieszczeń
- dezynfekcja termiczna
- dezynfekcja chemiczna
- fumigacja
- ozonowanie
- podsuszanie
- utylizacja odpadów i śmieci

Wymóg prawny:
Zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ustawy z dnia 14 marca 1985 r., opracowanej na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 i z 2012 r. poz. 460 i 892 oraz z 2013 r. poz. 2, spoczywa na nas obowiązek wykonania usługi specjalistycznie, z racji specyficznej działalności gospodarczej. Ponadto, dezynfekcja i uprzątnięcie pomieszczeń po zalaniu fekaliami, musi spełniać podstawowe standardy sanitarno-epidemiologiczne, by uniknąć bardzo groźnych chorób lub zejścia śmiertelnego!


Firma współpracuje ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, indywidualnym klientem, sanepidem i ubezpieczycielem OC.
Firma realizuje usługi na terenie UE - Polski i Niemiec.

 

562590610_1_644x461_sprzatanie-dezynfekc

Przed:

Sprzątnięta łazienka po zalaniu fekaliami

Po:

1. ANALIZA SZKÓD
A. Przed przystąpieniem do czynności sprzątania i czyszczenia pomieszczeń należy bezwzględnie wykonać:
- analizę s
zkody w wyniku zalania,

Analizę powinien wykonać rzeczoznawca skierowany przez ubezpieczyciela OC

2. OPRÓŻNIANIE
B. Usunięcie uszkodzonych po zalaniu mebli, rzeczy i przedmiotów:
- opró
żnienie i załadunek,

Załadunek na kontener w celu utylizacji.

3. CZYSZCZENIE
C. Oczyszczenie powierzchni podłóg i ścian:
- sprzątan
ie i czyszczenie,
Czynności sprzątające i czyszczące polegające na usunięciu brudu ze ścian i sufitu oraz prace demontażowe.

4. FUMIGACJA
D. Neutralizacja nieprzyjemnego zapachu powstałego w skutek zalania różnych rzeczy i przedmiotów:
- fumigacja,
Zabieg fumigacji polega na zamgławianiu ULV zasadą chemiczną w celu usunięcia zapachu stęchlizny.


5. OZONOWANIE
E. Neutralizacja nieprzyjemnego zapachu powstałego w skutek zalania różnych rzeczy i przedmiotów:
- ozonowanie,
Zabieg oz
onowania O3, to tzw. utlenianie, które w 100% likwiduje zapach powstały w wyniku zalania wodą lub fekaliami.

6. UTYLIZACJA
F. Utylizacja zniszczonego i uszkodzonego wyposażenia mieszkania:
- utyliz
acja,
Segregacja odpadów i wywóz na miejsce utylizacji odpadów komunalnych.

7. OSUSZANIE
G. Osuszanie powierzchni ścian i podłoża:
- osuszanie ele
ktryczne,
Zabieg osuszan
ia polega na podsuszaniu za pomocą dmuchawy przemysłowe elektrycznej o dużej mocy.

 

8. DOKUMENTACJA
H. Dokumentacja:
- faktura, protokół dezynfekcji, protokół strat, spis inwentarza, protokół strat wykonany przez rzeczoznawcę do polisy OC, protokół znalezionych kosztowności itp.

bottom of page