top of page

Likwidacja lokali mieszkalnych

Firma Fresh-Maker realizuje sprzątanie zaniedbanych mieszkań, w których lokatorzy przez całe lata zbierały swoje "skarby" (różne przedmioty codziennego użytku), a ich nadmiar powoduje to, że zaczyna brakować miejsca do normalnego poruszania się po takim mieszkaniu i codziennego funkcjonowania.

Takie działanie nazywamy (likwidacją mieszkania) i przygotowanie go do dalszego ponownego zamieszkania. Aby jednak tak się stało, najpierw oczyszczamy i opróżniamy całe mieszkanie z umeblowania, odpadów i śmieci.

Niestety, wielu ludzi wpada przez lata w tzw. pułapkę i instynkt zbieracza. Takie działanie, niesie z sobą zagrożenie rozmnażania się różnego rodzaju robactwa i insektów.

 

Dość często, rodzina izoluje się od takich ludzi!... Nie odwiedza ich i nie utrzymuje żadnych kontaktów rodzinnych!... Z chwilą jak osoba umiera, takie mieszkanie należy przywrócić do ponownego stanu użyteczności.

Każde takie zlecenie różni się od siebie, sposobem zabrudzenia i magazynowania przez lata wszystkiego co wpadnie pod rękę.

Uzbierane rzeczy po wielu latach przybierają postać śmieci i odpadów, nie rzadko można tam znaleźć urynę w butelkach i kał w torbach foliowych.

To powoduje, że w powietrzu takiego lokalu zaczyna unosić się nieprzyjemny zapach i odór, co zaczyna przeszkadzać innym lokatorom po sąsiedzku.

 1. Zakres naszego działania:

- ustalenie zakresu prac,

- wykonanie kosztorysu,

- ustalenie terminu realizacji zlecenia,

- zabezpieczenie logistyczne,

- podstawienie kontenera(ów),

- opróżnianie z gabarytów, odpadów i śmieci,

- załadunek na kontener,

- utylizacja,

- czynności sprzątające i czyszczące mieszkania,

- dezynfekcja, dezynsekcja i ozonowanie,

- zamknięcie zlecenia

- wystawienie dokumentacji technicznej i faktury,

Opróżnianie mieszkania z odpadów i śmieci.

Po pierwszej fazie usługi, usługobiorca może przystąpić do kolejnego działania. Zleca firmie budowlano-wykończeniowej kompleksowy remont takiego mieszkania.

Zakres takiego działania ustala klient zlecający zadanie.

Po realizacji i zakończeniu całego remontu mieszkania, przychodzi ponownie kolej na naszą firmę. 

Ustalamy z klientem zakres sprzątanie poremontowego, termin realizacji i cenę - i działamy.

2. Zakres naszego działania:

- opróżnienie lokalu z gruzu i materiałów budowlanych, pozostałości z farb i materiałów wykończeniowych oraz z odpadów i śmieci,

- załadunek na kontener celem utylizacji,

- czynności czyszczące i sprzątające (mycie okien, stolarki okiennej, drzwi, podług) itp.

- usuwanie plam po farbach, klejach i innych substancjach płynnych,

- ogólna dezynfekcja, dezynsekcja i ozonowanie całego mieszkania,

- zamknięcie zlecenia,

- wystawienie dokumentacji (faktury i protokołu z wykonanych prac),

bottom of page