top of page

Dezynfekcja przeciw wirusom

GIS - Główny Inspektorat Sanitarny potwierdził, że technologia Ozonu (O3) zabija patogeny SARS-Cov-2 w skażonych pomieszczeniach i działa profilaktycznie oraz technologia Zamgławiania preparatem na bazie alkoholu spirytusu, daje oczekiwany i porządany skutek w dezynfekcji.
 

Firma Fresh-Maker Kamil Rybacki, wykonuje zabiegi dezynfekcji pomieszczeń mieszkalnych i usługowych wykorzystując do tego celu - technologię Ozonu (O3) oraz technologię zamgławiania preparatem na bazie alkoholu.
Technik Kamil Rybacki posiada kwalifikacje zawodowe i odpowiednie Certyfikaty do wykorzystywania technologii Ozonu (O3) i ogołno dostępnej dezynfekcji.
Ponadto przy dezynfekcji korzysta z przemysłowych i profesjonalnych Generatorów Ozonu o dużej mocy pracy i Zamgławiaczy spalinowych i elektrycznych.

Ofertę kierujemy dla:
Szkół, przedszkoli, żłobków, hoteli, hosteli, biur, sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej np. (sklepów i hurtowni), magazynów, kościołów, lokali mieszkalnych i usługowych oraz dla indywidualnych klientów itp.
Ponadto dezynfekujemy transport kołowy i szynowy (autobusy, busy, składy pociągów, tramwaje, metro) itp.

generator ozonu

1. Dezynfekcja aktywna i ozonowanie pomieszczeń po skażeniu wirusami i bakteriami np. KORONAWIRUSEM (COVID-19),
2. Dezynfekcja aktywna i ozonowanie pomieszczeń po osobach zmarłych, zwłokach, zgonach i samobójstwach,
3. Dezynfekcja aktywna i ozonowanie pomieszczeń po zalaniach wodą i fekaliami,
4. Dezynsekcja aktywna insektów (pluskwy, prusaków, karaluchów, odkomarzanie i zwalczanie gryzoni),
5. Dezynfekcja aktywna i ozonowanie strychów i poddaszy zabrudzonych gołębi odchodami,

Ważne!
Obecnie wykonujemy kompleksową dezynfekcję pomieszczeń skażonych Koronawirusem (COVID-19).
Nowy wirus przypomina wirusowe zapalenie płuc, objawia się on gorączką, suchym kaszlem, trudnościami z oddychaniem, widocznymi zmianami w płucach na skanach RTG. Okres inkubacji wirusa (czyli czas od zarażenia do pojawienia się pierwszych objawów choroby) trwa od jednego do 14 dni.
Działanie docelowe i profilaktyczne w odpowiednich cyklach, których ilość i długość ustala technik, który wykonuje zabieg dezynfekcji.
Takie ozonowanie może wykonać tylko specjalista z kwalifikacjami zawodowymi i Certyfikatem z dziedziny wykorzystywania ozonu. Ponadto aby dezynfekcja ozonem była skuteczna, należy stosować profesjonalne i przemysłowe generatory ozonu.

Antywirusowe właściwości ozonu:
Uszkodzenie otoczki białkowej i łańcuchów polipeptydowych, uniemożliwiają łączenie się wirusów z komórkami.
Inaktywacja enzymu odwrotnej transkryptazy - inhibicja procesu transkrypcji i translacji białek - ozon uniemożliwia dzielenie się pojedynczej nici RNA na dwie części, zaburzając tym samym funkcje rozmnażania wirusa - hamuje proces powstawania nowych komórek wirusa.
Stwierdzono, że ozon inaktywuje wirusa poza ustrojowo!

Karta charakterystyki - stosowania ozonu O3, jest zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13. listopada 2007 r. W sprawie karty charakterystyki Dz. U. Z dnia 16 listopada 2007 r.

sprzatanie po zgonach

Działanie docelowe:

Polega na wykonaniu kompleksowej dezynfekcji w pomieszczeniach, w których przebywała osoba zarażona Koronawirusem (COVID-19). Oferta skierowana jest dla Zarządów, które mają w swoich zasobach mieszkaniowych, lokale użyteczności publicznej np. hotele, szkoły, przedszkola, żłobki, lokale mieszkalne itp. oraz do klientów indywidualnych. Z uwagi na to, że koronawirus przenoszony jest metodą kropelkową, łatwo rozprzestrzenia się w pomieszczeniu i zaraża kolejne osoby. Ozon to jeden z najsilniejszych środków dezynfekujących. Ozonowanie realizowane jest w pomieszczeniu, w którym przebywała osoba zarażona koronawirusem. Ponadto ozon zabija koronawirusa i zneutralizuje go w pomieszczeniach, w których przebywał chory.

 

Działanie profilaktyczne:

Profilaktyka polega na wykonaniu dezynfekcji w pomieszczeniach, w których mamy podejrzenie, że przebywała osoba chora. Wtedy zalecamy zabieg kwarantanny Ozonem w odpowiednich cyklach.Koszt takiej dezynfekcji za 1 cykl w wymiarze od 2 do 4 godz. w lokalu o pow. użytkowej do 100 mkw., wynosi - 500 zł brutto.

certyfikat ozonu
certyfikat ozonu

DEZYNFEKCJA - OZONOWANIE

Ozon, Ozonowanie, Sposoby Ozonowania – informacje ogólne

 

 

 1). Ozon

Ozon jest cząsteczką składająca się z trzech atomów tlenu (O3), z delta ujemnym i delta dodatnim ładunkiem elektrycznym. Cząsteczka ozonu jest bardzo niestabilna i ma krótki czas połowicznego rozpadu. Dlatego przekształca się relatywnie szybko w początkową formę czyli tlen. W istocie, ozon to nic więcej jak tylko tlen (O2) z dodatkowym atomem tlenu. Dodatkowy atom tlenu powstaje pod wpływem wyładowania elektrycznego w wyniku rozpadu cząsteczki tlenu. W naturze ozon powstaje w wyniku niektórych reakcji chemicznych. Najbardziej znany przykład to oczywiście tzw. warstwa ozonowa, gdzie ozon powstaje pod wpływem działania promieni słonecznych UV. Ozon powstaje również w czasie burz i przy wodospadach. Charakterystyczny "świeży, czysty, wiosenny" zapach deszczu jest rezultatem naturalnie powstałego ozonu w czasie burzy. Ozon pochodzi od greckiego słowa ozein co oznacza „czuć zapach”.

 

Ozon powstaje tylko w warunkach ekstremalnych. Mogą one zostać sztucznie stworzone w tzw. generatorach ozonu nazywanych też ozonatorami. Generatory ozonu generują ozon w wyniku wyładowań elektrycznych lub działania UV.

 

Ozon działa na zasadzie utleniania. Kiedy naładowana statycznie cząsteczka ozonu (O3) wchodzi w kontakt z elementem utlenialnym, cząsteczka ozonu natychmiast przechodzi w tlen. Wynika to z faktu, że ozon jest bardzo niestabilny i szybko powraca do swojej pierwotnej postaci, czyli tlenu (O2). Ozon może utleniać wszystkie rodzaje materiałów, ale również składniki nieprzyjemnego zapachu i mikroorganizmy takie jak wirusy, pleśnie i bakterie. Podczas działania ozonu dodatkowy atom tlenu uwalniany jest z cząsteczki i wiąże się on z materiałem, na który ozon działa. W końcu powstaje tylko czysta i stabilna cząsteczka tlenu.

 

Ozon to jeden z najsilniejszych dostępnych utleniaczy służących do utleniania substancji rozpuszczonej. Dodatkowy atom w cząsteczce ozonu wiąże się (utlenia) w ułamku sekundy z każdym składnikiem, który wchodzi z nim w kontakt.

 

Ozon może być stosowany w szerokim zakresie oczyszczania i dezynfekcji. W największym stopniu jest on używany do oczyszczania ścieków miejskich i produkcji wody pitnej (dezynfekcja). Jednakże w coraz większym stopniu jest on stosowany w różnych gałęziach przemysłu. W przemyśle spożywczym, na przykład, ozon jest używany do dezynfekcji, a w przemyśle papierowym i tekstylnym jest używany do utleniania ścieków. Główną zaletą ozonu jest jego "czysty" charakter, ponieważ doprowadza on do utlenienia materiału praktycznie bez powstawania produktów ubocznych. Ze względu na to, że ma on mocny rozpoznawalny zapach, bardzo niewielkie stężenia są natychmiast wyczuwalne. To sprawia, że praca z ozonem jest bezpieczna.

 

Ozon może być sztucznie generowany zgodnie z zasadą na jakiej powstaje w naturze, tzn. przy użyciu światła UV (warstwa ozonowa) lub przez wyładowania koronowe (wysokie napięcia, burze). W obu metodach wiązanie miedzy cząsteczkami tlenu jest zrywane, gdzie w konsekwencji powstają rodniki tlenu, które łącza się z cząsteczka tlenu dając O3 (ozon). W produkcji ozonu częściej stosowane jest wyładowanie koronowe ze względu na większą ilość zalet tej metody. Zalety te to niższe koszty produkcji ozonu (bardziej wydajna ekonomicznie) i większa trwałość systemu. Jako gaz źródłowy może być użyte powietrze atmosferyczne lub czysty tlen. Do produkcji czystego tlenu mogą być użyte koncentratory (separatory) tlenu do koncentracji tlenu z powietrza. Wyższe stężenie ozonu można osiągnąć jeśli zastosowany jest czysty tlen jak gaz źródłowy, np. z butli tlenowych.

 

W oczyszczaniu wody i powietrza zachodzi potrzeba produkowania ozonu w terenie.

 

Ze względu na jego krótki czas połowicznego rozpadu (półokresu trwania), ozon rozpadnie się praktycznie zaraz po jak zostanie wyprodukowany. Półokres trwania w wodzie to około 30 minut, co oznacza, że co każde pół godziny stężenie ozonu redukuje się o połowę w stosunku do początkowego (poprzedniego) stężenia. Na przykład, kiedy mamy 8 mg/l, koncentracja redukuje się co każde pół godziny następująco: 8; 4; 2; 1; etc. W rzeczywistości półokres trwania jest jeszcze krótszy, ponieważ mogą na niego wpływać różne czynniki. Te czynniki to temperatura, pH, stężenie ozonu oraz stężenie i rodzaj innych substancji rozpuszczonych. Ze względu na fakt, że ozon reaguje z wieloma innym komponentami, stężenie ozonu szybko spada. Kiedy większość związków jest utleniona, powstaje pozostałość ozonu, której stężenie nie spada już tak szybko.

 

Ozon jest szkodliwy dla zdrowia człowieka jeśli jest on wdychany przez dłuższy czas lub dużych stężeniach. Kilkanaście organizacji, takich jak m.in. Agencja Bezpieczeństwa Pracy i Zdrowia (OSHA) zaproponowała maksymalną dozwoloną (akceptowaną) wartość stężenia (MAC) ozonu. Wartość ta oznacza maksymalne stężenie na jakie może być wystawiony człowiek w danym czasie i dla danego związku. Dla ozonu wartość MAC wynosi 0.06 PPM dla 8 godzin na dzień, 5 dni w tygodniu (PPM = Pars Per Milion). Maksymalnie dla 15 minut stosowana jest wartość MAC wynosząca 0.3 PPM. Wspomniane powyżej stężenia są znacznie wyższe niż wartość progowa, przy której ozon może być wyczuwalny w powietrzu a obecność ozonu jest wyczuwalna w powietrzu już przy niewielkich stężeniach. Kiedy ludzie narażeni są na wysokie stężenia ozonu, objawy mogą być różne: od poczucia suchości w ustach i gardle, kaszlu, do bólu głowy i klatki piersiowej. Im stężenia bliższe są dawce śmiertelnej, pojawiają się bardziej ostre objawy.

 

2). Zastosowanie ozonowania

 

Technologia ozonu O3 wykorzystywana jest w medycynie do leczenia różnych schorzeń jak i w dziedzinie dezynfekcji ozonem.

 

Ozon zabija wszelkie Wirusy i Bakterie w pomieszczeniach, w których przebywał chory.

Usuwanie zapachów w pomieszczeniach mieszkalnych czy w samochodach może odbywać się przy użyciu ozonu. Ozon jest gazem nietrwałym a więc musimy go wyprodukować na bieżąco urządzeniem które się nazywa generator ozonu lub inaczej mówiąc ozonator. Proces ozonowania nie wymaga szczególnych umiejętności lub specjalistycznej wiedzy czy uprawnień ale musi być wykonywany przez osoby odpowiedzialne i z uwzględnieniem zasad opisanych w poradniku dostarczonym wraz z urządzeniem.

 

Najpopularniejszym zastosowaniem ozonu jest odgrzybianie klimatyzacji w samochodach. Wystarczy umieścić generator w pojeździe, uruchomić silnik, włączyć klimatyzacje, nadmuch na twarz, włączyć obieg wewnętrzny klimatyzacji i uruchomić generator ozonu na czas opisany w instrukcji obsługi (zazwyczaj jest to 20-30min. Usługa ta jest szeroko stosowana przez serwisy i warsztaty samochodowe ale nie jest zarezerwowana tylko dla wyspecjalizowanych placówek. Taką usługę można wykonać samemu we własnym zakresie i to kilka razy w roku. Aby przyspieszyć zwrot zakupu ozonatora można wykorzystać go do wykonywania usługowego w autach i mieszkaniach znajomych czy sąsiadów.

koronawirus

Czynniki chorobotwórcze niszczone przez ozon:
Koronawirus (COVID-19), Aspergillus Niger, Bacillus Bacteria, Bacillus Anthracis, Bacillus cereus, B. cereus, Bacillus subtilis, Bacteriophage f2, Botrytis cinerea, Candida Bacteria, Clavibacter michiganense, Cladosporium, Clostridium Bacteria, Clostridium Botulinum Spores, Coxsackie Virus A9, Coxsackie Virus B5, Diphtheria Pathogen, Eberth Bacillus, Echo Virus 29, E-coli, Encephalomyocarditis Virus, Endamoebic Cysts Bacteria, Enterovirus Virus, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, Fusarium oxysporum f.sp. melonogea, GDVII Virus, Hepatitis A virus, Herpes Virus, Influenza Virus, Klebs-Loffler Bacillus, Legionella pneumophila, Luminescent Basidiomycetes, Mucor piriformis, Mycobacterium avium, Mycobacterium foruitum, Penicillium Bacteria, Phytophthora parasitica, Poliomyelitis Virus, Poliovirus type 1, Proteus Bacteria, Pseudomonas Bacteria, Rhabdovirus virus, Salmonella Bacteria, Salmonella typhimurium, Schistosoma Bacteria, Staph epidermidis, Staphylococci, Stomatitis Virus, Streptococcus Bacteria, Verticillium dahliae, Vesicular Virus, Virbrio Cholera Bacteria,Vicia Faba progeny.

ZAMGŁAWIANIE WIRUSÓW ŚRODKIEM NA BAZIE ALKOHOLU

zamgławiacz_4_suwowy.webp

Ozon ma jak najbardziej zastosowanie także w pomieszczeniach produkcyjnych zakładów przetwórstwa mięsnego, gdzie dzięki sterylizacji atmosfery w pomieszczeniu znakomicie poprawia sanitarne warunki. Surowiec do produkcji, jak również gotowy produkt, który znajduje się w atmosferze z zawartością ozonu jest odporny na zakażenia bakteryjne czy wirusowe.

 

Samochody służące do transportu mięsa i jego przetworów poddawane są ozonowaniu w celu wyeliminowania ogniwa umożliwiającego zakażenie towaru. Ozonowanie pomieszczeń, gdzie dokonuje się rozbioru mięsa, lad chłodniczych, pomieszczeń sprzedaży w sklepach mięsnych, przedłuża jak najbardziej świeżość i trwałość mięsa jak również jego przetworów. W ostatnich czasach nie bez znaczenia zauważa się w sklepach mięsnych świeży zapach pozbawiony typowego odoru psującego się mięsa.

 

W przetwórstwie rybnym ozonowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się ryby całkowicie eliminuje przykry zapach i przedłuża świeżość ryb.

 

W przypadku hodowli zwierząt ozonowanie zapobiega chorobom zakaźnym jak również usuwa nieprzyjemne zapachy z hodowli.

 

Ozon ma również zastosowanie na basenach, tak więc ozonowanie wody sterylizuje, usuwa glony, oczyszcza wodę, a przede wszystkim prowadzi do pełnej przejrzystości wody w zbiorniku.

 

Ozon ma zastosowanie też w szpitalach, przychodniach, salach operacyjnych, gdyż dzięki niemu można uniknąć infekcji i zakażeń.

 

Ozonowanie klimatyzacji można też zastosować gdy powietrze jest silnie zanieczyszczone, np. po pożarze ponieważ ozon jest silnym utleniaczem i rozbija łańcuch zapachowy.

 

3). Reakcja ozonu. Dobór stężenia O3 i czasu pracy ozonatora

 

Dobór właściwego stężenia ozonu jest zadaniem dla fachowca, który sam ustala wydajność ozonatora i czas zabiegu a tym samym stężenie ozonu w pomieszczeniu na podstawie wiedzy, praktyki i własnych obserwacji. Czas pracy ozonatora m.in. zależy od rodzaju i ilości usuwanego zanieczyszczenia (różne zapachy, mikroorganizmy i inne patogeny mają różną odporność na ozon), pojemności ozonowanego pomieszczenia a także od temperatury i wilgotności powietrza. Często potrzebne jest natlenienie lub zmniejszenie wilgotności powietrza w atmosferze pomieszczenia przed ozonowaniem

wilgotność względna: 30 – 60%

Stężenie ozonu i jego pomiar:

Stężenie ozonu mierzone jest specjalnym miernikiem który pokazuje ilość cząstek ozonu w powietrzu lub wodzie. Mierzona wartość wskazywana jest w jednostkach ppm

Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu.

 

ppm=mg/l ppm=mg/m3

1 ppm = 2,14 mg O3/m3

okres połowicznego rozpadu ok. 20 - 30 minut

 

Dezynfekcja:

Czas trwania zabiegu w zależności od osiągniętego stężenia ozonu.

Zalecane stężenie min. 1,5ppm

3h przy stężeniu 2ppm

2h przy stężeniu 3ppm

1,5h przy stężeniu 5ppm

 

Stężenie ozonu (obliczenie matematyczne):

Jak obliczyć jakie stężenie osiągniemy po godzinie pracy generatora o wydajności

7g/h w pomieszczeniu o kubaturze 100m3 ?

W ciągu 1h zostanie łącznie wyprodukowane 7000mg ozonu.

7000mg/100m3 = 70mg/m3

Okres połowicznego rozpadu wynosi ok. 20 minut dlatego dzielimy wynik przez 3. 70/3=23,3 mg/03

23,3 / 2,14 = 10,74ppm

 

Stężenie ozonu w praktyce:

W praktyce pracy z ozonem często bywa, że stężenia ozonu w podobnych kubaturach inaczej wychodzą ze względu na różne warunki panujące w

ozonowanych pomieszczeniach takie jak: temperatura, wilgotność, materiały tekstylne znajdujące się w pomieszczeniu i inne czynniki odpowiadające za szybszy rozpad ozonu.

 

Ozonowanie bez miernika:

Jeśli nie posiadamy miernika stężenia ozonu możemy ustalić czas ozonowania w przybliżeniu, np.

Dla pomieszczenia 8 x 4 x 2,6 = 83,2 m3

Cel - odświeżenie pomieszczenia

Czas – 30 min (generator DS. 7 )

Czas - 15min (generator DS. 14)

To samo pomieszczenie z uciążliwym zapachem powinniśmy ozonować o wiele dłużej.

Cel – usunięcie zapachu

Czas – 1-2h (DS. 7)

Czas - 45min – 1,5h (DS. 14)

Jeśli zapach będzie nadal wyczuwalny to zabieg należy powtórzyć.

bottom of page